Dostawa pomocy dydaktycznych i pomocy interaktywnych na potrzeby projektu "Szkoły nowogardzkiej gminy na edukacyjne wyżyny" pow.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2012-12-13 16:15:10
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_loga.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-13 16:15:10 71 razy
2 zal_1_oferta.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-13 16:16:02 74 razy
3 zal_3_formularz_cen.xls Po terminie otwarcia ofert 2012-12-13 16:16:02 391 razy
4 zal_2_oswiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-13 16:16:02 47 razy
5 zal_4_oswiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-13 16:16:02 54 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze.doc 2012-12-21 10:46:17