Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu p.n. "Szkoły nowogardzkiej gminy na edukacyjne wyżyny"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_edu_logo.doc 2012-12-06 14:12:03
2 zmiana_ogloszenia.pdf 2012-12-10 15:10:34
3 sprostowanie_nr_1_d.doc 2012-12-11 13:01:32
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zalacznik_nr_1_oferta.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-06 14:12:03 161 razy
2 zalacznik_nr_3_zadanie_od_1_do_13.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-12-06 14:12:03 171 razy
3 zalacznik_nr_2_oswiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-06 14:12:03 137 razy
4 siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-06 14:12:03 162 razy
5 zalacznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-11 13:00:09 45 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 sprostowanie_nr_2_d.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-14 15:03:29
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 zmiana_ogloszenia.pdf 2012-12-10 15:10:34
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_ofert.doc 2012-12-31 13:39:40
Udzielenie zamówienia
1 09.04.2015.10.55.53_2013-OJS031-048270-pl.pdf 2015-04-09 10:55:53