Dostawę materiałów biurowych, papieru, kalkulatorów, tonerów na potrzeby projektu "Szkoły nowogardzkiej gminy na edukacyjne wyżyny"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2012-12-06 10:40:03
2 ogloszenie_bzp_257675-2012.pdf 2012-12-06 10:40:17
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zalacznik_1_oferta.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-06 10:40:17 95 razy
2 siwz_loga.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-06 10:40:17 118 razy
3 zalacznik_2_oswiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-06 10:40:17 89 razy
4 zalacznik_3_formularz_cen_jednostkowych_biurowka.xls Po terminie otwarcia ofert 2012-12-06 10:40:17 122 razy
5 zalacznik_4_oswiadczenie.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-12-06 10:40:17 93 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_materialy_biurowe.doc 2012-12-18 15:48:09