Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w Gminie Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 2012_09_11_ogloszenie_uzp.doc 2012-11-09 12:50:52
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 2012_09_11_SIWZ_Internet.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-11-09 12:50:52 154 razy
2 2012_09_11_SIWZ_Internet.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-09 12:51:09 170 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 2012_11_14_zmiana_ogloszenia.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-11-14 11:02:05
2 2012_11_14_wyjasnienia_do_SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-11-14 11:02:17
3 2012_11_14_SIWZ_zalacznik7.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-11-14 12:58:44
4 2012_11_14_wyjasnienia_do_SIWZ_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-11-14 12:56:54
5 2012_11_14_zmiana_ogloszenia_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-11-14 12:57:31
6 2012_11_15_wyjasnienia_do_SIWZ_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-11-15 08:24:31
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 2012_11_14_zmiana_terminu.doc 2012-11-14 12:54:28
2 2012_11_14_zmiana_terminu.pdf 2012-11-14 12:54:40
Wynik postępowania
1 wybor_oferty.pdf 2012-11-27 09:18:58
Udzielenie zamówienia
1 2013_01_09_udzielenie_zamowienia.doc 2013-01-09 14:45:22