PRZYGOTOWANIE, DOSTARCZENIE I WYDANIE OSOBOM UPRAWNIONYM POSIŁKU SZKOLNEGO

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu_dozywianie.doc 2012-11-06 09:18:56
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_przetarg_na_dozywianie_na_2013.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-11-06 09:18:56 193 razy
Wynik postępowania
1 wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2012-11-21 13:13:25
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.htm 2012-12-07 07:53:15