Budowa Zielonej Klasy na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Sarni Las w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2012-11-05 13:51:52
2 ogA_oszenie_o_zmianie_ogA_oszenia.pdf 2012-11-06 13:39:34
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_z_zalacznikami_1_8.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-05 13:51:52 230 razy
2 projekt_zal9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-05 13:55:27 1023 razy
3 przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-05 13:56:18 412 razy
4 specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-05 13:56:52 280 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 informacja_o_zmianie_siwz_i_ogA_oszenia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-06 13:39:34
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2012-11-22 12:50:01