Świadczenie usług doradztwa zawodowego i pedagogicznego w ramach projektu p.n. Szkoły nowogardzkiej gminy na edukacyjne wyżyny

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2012-11-02 16:56:56
2 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2012-11-07 09:07:45
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-02 16:56:56 274 razy
2 oferta_zal_1.DOC Po terminie otwarcia ofert 2012-11-02 16:57:40 196 razy
3 oswiadczenie_z_zal_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-11-02 16:57:52 149 razy
4 wykaz_osob_zal_3.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-11-02 16:58:06 159 razy
5 oswiadczenie_z_zal_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-11-02 16:58:21 147 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 sprostowanie_nr_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-11-07 09:07:45
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.pdf 2012-11-07 09:07:45
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_ofert.doc 2012-11-14 13:37:39
2 Informacja_o_wyborze_po_odmowie.doc 2012-11-27 15:01:14