Przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2006-10-06 12:17:11
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja_dozywianie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-06 12:17:11 81 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 specyfikacja_dozywianie_modyfikacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-11-24 13:11:34
2 wyjasnienia_specyfikacji.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-12-05 14:22:37
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 przedluzenie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf 2006-11-24 13:13:28
Wynik postępowania
1 wybor_oferty.pdf 2006-12-18 15:12:51