Świadczenie usług edukacyjnych w ramach projektu p.n. Szkoły nowogardzkiej gminy na edukacyjne wyżyny

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2012-10-16 16:17:23
2 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.doc 2012-10-18 14:28:13
3 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia2.doc 2012-10-19 14:58:56
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-16 16:17:23 309 razy
2 oferta_zal_1.DOC Po terminie otwarcia ofert 2012-10-16 16:17:48 276 razy
3 oswiadczenie_zal_2.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-10-16 16:17:57 259 razy
4 zalacznik_nr_3.rar Po terminie otwarcia ofert 2012-10-16 16:18:20 347 razy
5 zalacznik_nr_4.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-10-16 16:18:31 254 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 oferta_zal_1_nowa.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-10-18 14:28:13
2 sprostowanie_nr_1.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-10-18 14:28:21
3 Informacja_przesuniecie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-10-19 14:58:56
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 informacja_przesuniecie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.doc 2012-10-22 14:44:01
Wynik postępowania
1 wybor_oferty.pdf 2012-10-25 17:14:51
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2012-11-08 17:43:21