Podłączenie i konfiguracja szerokopasmowego Internetu wraz z dostawą urządzeń sieciowych oraz zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu przez okres 36 m-cy 40 gospodarstwom domowym - beneficjentom projektu pn.: Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym w Gminie Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_uzp.pdf 2012-10-16 15:39:40
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Internet.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-16 15:39:40 142 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 SIWZ_Internet_zmiana_01.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-17 14:15:23
2 2012_10_22_wyjasnienia_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-22 13:44:43
3 2012_10_22_SIWZ_Internet_zalacznik5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-22 13:46:58
4 2012_10_24_wyjasnienia_do_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-24 15:08:04
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 2012_10_22_zmiana_terminu.pdf 2012-10-22 13:44:44
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.pdf 2012-10-30 14:08:32