Przebudowa drogi polegająca na wykonaniu oświetlenia ul. Zamkowej w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2012-10-15 13:54:15
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-15 13:54:15 165 razy
2 1__projekt_budowlano_wykonawczy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-15 13:54:59 339 razy
3 2_przedmiar_robot_i_kosztorys_slepy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-15 13:55:12 257 razy
4 3_specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-15 13:55:25 177 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 schemat_oswietlenia_zamkowa_20121017.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-22 15:19:34
2 zmiana.jpg Po terminie otwarcia ofert 2012-10-22 15:20:06
Wynik postępowania
1 wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2012-11-14 09:54:52
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.pdf 2012-12-03 14:18:44