Przebudowa budynku gospodarczego w miejscowości Sikorki

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgA_oszenie_o_zamA_wieniu_Sikorki.pdf 2012-10-05 10:37:39
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Przebudowa_budynku_gospodarczego_w_miejsocowA_ci_Sikorki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-05 10:37:39 239 razy
2 STR._TYT_PBW.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-05 10:38:33 225 razy
3 OPIS_PBW_SIKORKI.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-05 10:39:36 248 razy
4 1_sytuacja_PBW.PDF Po terminie otwarcia ofert 2012-10-05 10:41:08 218 razy
5 2_A-ROZBIA_RKI_PBW.PDF Po terminie otwarcia ofert 2012-10-05 10:41:30 239 razy
6 3_B-ROZBIA_RKI_PBW.PDF Po terminie otwarcia ofert 2012-10-05 10:41:42 239 razy
7 4_RZUT_PBW.PDF Po terminie otwarcia ofert 2012-10-05 10:42:04 243 razy
8 5_PRZEKRA_J_PBW.PDF Po terminie otwarcia ofert 2012-10-05 10:42:26 248 razy
9 6_ELEWACJE_PBW.PDF Po terminie otwarcia ofert 2012-10-05 10:43:07 424 razy
10 7_PrzekrA_j.PDF Po terminie otwarcia ofert 2012-10-05 10:43:52 253 razy
11 302_5_KW_opisy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-05 10:44:35 373 razy
12 302_6_KW_rysunki.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-05 10:45:50 210 razy
13 Przebudowa_budynku_gospodarczego_-przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-05 10:47:10 230 razy
14 SIKORKI_SPECYFIKACJA.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-05 10:49:21 218 razy
Wynik postępowania
1 inormacja_o_wyborze_oferty_Sikorki_BIP.pdf 2012-11-29 08:09:18
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_Sikorki.pdf 2012-12-13 14:18:51