Remont pomieszczeń ratusza miejskiego - wymiana wew. instalacji elektrycznej - etap I

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OWZ_ratusz_ist_elektr_bip.pdf 2012-10-02 13:57:35
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 12_SIWZ_Ratusz_inst_elektr._wew.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-02 13:57:35 163 razy
2 OPIS.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-02 13:59:55 115 razy
3 Rzut_piwnic_poziom_-4,85,_-5,42.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-02 14:07:32 103 razy
4 Rzut_piwnic_poziom_-1,98,_4,13.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-02 14:07:53 94 razy
5 Schemat_tablicy_Tb.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-02 14:08:05 93 razy
6 Schemat_tablicy_TR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-02 14:08:18 92 razy
7 Rzut_poddasza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-02 14:08:31 80 razy
8 Rzut_II_piA_tra.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-02 14:09:01 78 razy
9 Schemat_tablicy_TP2_-_II_piA_tro.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-02 14:09:39 104 razy
10 Karta_oznaczeA__do_rysunkA_w.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-02 14:10:06 83 razy
11 Rzut_I_piA_tra.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-02 14:10:26 92 razy
12 Schemat_tablicy_TP1_-_I_piA_tro.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-02 14:11:06 92 razy
13 Rzut_parteru.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-02 14:11:45 86 razy
14 Tablica_TB_-_widok.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-02 14:12:00 96 razy
15 Schemat_tablicy_TG.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-02 14:12:13 106 razy
16 Rzut_II_piA_tra.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-02 14:21:29 108 razy
17 Rzut_poddasza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-02 14:21:13 96 razy
18 Schemat_tablicy_TP2_-_II_piA_tro.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-02 14:21:43 83 razy
19 Przedmiar_inst_eletr_ratusz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-02 14:58:13 162 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Wyjasnienia_ratusz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-10-12 12:42:21
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_uniewaznienie_ratusz_bip.pdf 2012-11-22 13:23:34