Budowa dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap V

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2012-09-25 14:34:10
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-09-25 14:38:42 386 razy
Wynik postępowania
1 wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2012-10-22 15:21:38
2 ponowne_wybranie_najkorzystniejszej_oferty.doc 2012-11-06 17:15:08
Udzielenie zamówienia
1 ogA_oszenie.pdf 2012-11-20 15:09:46