Wyłonienie kadry zarządzającej do realizacji projektu p.n. Szkoły nowogardzkiej gminy na edukacyjne wyżyny

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2012-09-19 15:12:05
2 zmiana_ogloszenia.doc 2012-09-25 15:12:38
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_wybA_r_kadry_zarzA_dzajA_cej.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-09-19 15:12:05 170 razy
2 zal._1_oferta.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-09-19 15:12:36 200 razy
3 zal._2_o?wiadczenie_art._22.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-09-19 15:17:32 0 razy
4 zal2_oswiadczenie_art_22.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-09-19 15:24:01 107 razy
5 zal3_oswiadczenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-09-19 15:24:07 109 razy
6 zal4_oswiadczenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-09-19 15:24:13 106 razy
7 zal_5_wykaz_uslug.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-09-19 15:24:22 178 razy
8 zal_6-1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-09-19 15:24:33 104 razy
9 zal_6-2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-09-19 15:24:39 111 razy
10 zal_6-3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-09-19 15:24:45 105 razy
11 zal_7-1_umowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-09-19 15:24:51 134 razy
12 zal_7-2_umowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-09-19 15:24:56 147 razy
13 zal_7-3_umowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-09-19 15:25:05 130 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zmiana_SIWZ_przetarg.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-09-25 15:12:38
Wynik postępowania
1 wybor_oferty.pdf 2012-10-04 10:58:15
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2012-10-17 09:15:53