Adaptacja pomieszczeń po byłej szkole podstawowej w Jarchlinie na mieszkanie komunalne - lokal nr 4 (III)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OgloszenieInternet_Jarchlino_III.pdf 2006-10-06 09:56:40
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Jarchlino_4_III.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-06 09:56:40 88 razy
2 projekt_pubowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-06 09:59:22 118 razy
3 Przedmiar_Jarchlino.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-06 09:59:39 99 razy
4 specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-06 10:00:13 110 razy
Wynik postępowania
1 Ogloszenie_uniewaznienie.pdf 2006-10-24 10:18:47