Remont nawierzchni parkingów, wjazdów i chodników przy ul. 15 Lutego w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_uzp_o_zam.pdf 2012-08-03 12:49:37
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-03 12:49:37 429 razy
2 PRZEDMIAR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-03 12:50:03 472 razy
3 specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-03 12:50:37 345 razy
4 Przekroje_konstr._ul._15_Lutego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-03 12:56:58 370 razy
5 Plan_sytuacyjny_ul._15_Lutego_Nd.JPG Po terminie otwarcia ofert 2012-08-03 13:02:37 254 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2012-08-29 13:54:18
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zam..pdf 2012-09-10 10:23:35