Dowóz dzieci z gminy Nowogard do szkół i placówek

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2012-07-13 15:38:03
2 zmiana_ogloszenia.pdf 2012-07-13 15:38:40
3 zmiana_ogloszenia_II.pdf 2012-08-06 12:43:58
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-07-13 15:38:03 739 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zmiana_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-08-06 12:43:18
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2012-08-27 15:56:17
2 Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf 2012-08-28 12:59:20
Udzielenie zamówienia
1 2012_09_11_udzielenie_zamowienia.pdf 2012-09-11 15:40:36