Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Długołęce w ramach rządowego programu Radosna Szkoła

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamA_wieniu_Dlugoleka.pdf 2012-06-08 13:04:06
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-08 13:04:55 470 razy
2 rys_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-08 13:06:13 192 razy
3 rys_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-08 13:06:31 171 razy
4 rys_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-08 13:07:03 163 razy
5 rys_4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-08 13:07:36 164 razy
6 rys_5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-08 13:08:18 159 razy
7 bioz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-08 13:09:50 155 razy
8 stwior.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-08 13:10:19 260 razy
9 Przedmiar_robot._SP_Dlugoleka_RS.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-08 13:10:52 165 razy
10 Karta_urzA_dzenia_DrA_A_ek_podwA_jny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-08 13:11:26 173 razy
11 Karta_urzadzenia_Bujak_kaczka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-08 13:11:57 151 razy
12 SIWZ_Budowa_placu_zabaw_w_SP_Dlugoleka_Radosna_Szkola.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-08 13:30:27 325 razy
13 Karta_urzadzenia_Bujak_koA_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-08 13:12:36 159 razy
14 Karta_urzadzenia_Bujak_podwA_jny_-_Delfiny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-08 13:12:59 203 razy
15 Karta_urzadzenia_Hustawka_wagowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-08 13:13:17 178 razy
16 Karta_urzadzenia_Hustawka_2_osobowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-08 13:13:33 147 razy
17 Karta_urzadzenia_Zestaw_sprawnoA_ciowo_-_zabawowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-08 13:13:55 216 razy
18 Instrukcja_-_Nawierzchnia.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-08 13:14:20 256 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Pytania_odpowiedzi_do_SIWZ__SP__Dlugoleka_Radosna_Szkola.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-06-21 08:40:15
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_RS_SP_Dlugoleka_BIP.pdf 2012-07-10 07:56:50
Udzielenie zamówienia
1 OgA_oszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia__SP_Dlugoleka_RS.pdf 2012-07-24 15:47:18