Budowa dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap IV.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2012-05-22 15:16:07
2 ogloszenie_zmiana.pdf 2012-05-25 09:42:49
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 swiz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-22 16:11:28 210 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 SIWZ_zmiana.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-25 09:42:49
Wynik postępowania
1 2012_07_04_wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2012-07-04 19:14:54