Wymiana pokrycia dachowego w Szkole Podstawowej w Strzelewie.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2012-05-15 11:43:21
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_Wymiana_pokrycia_dachowego_w_Szkole_Podstawowej_w_Strzelwie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-15 11:38:11 139 razy
2 Mapa_Zagospodarowania_Terenu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-15 11:39:06 90 razy
3 Rys._nr_1_-_PrzekrA_j_A-A.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-15 11:39:25 70 razy
4 Rys._nr_4_-_Rzut_dachu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-15 11:39:47 88 razy
5 przedmiar_robot_SP_Strzelewo.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-15 11:40:11 426 razy
6 STWIOR_wymiana_pokrycia_dachowego_w_Szkole_Podstawowej_w_Strzelewie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-15 11:40:27 500 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_dach_Strzelewo_na_BIP.pdf 2012-06-14 08:01:12
Udzielenie zamówienia
1 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamA_wienia_Strzelewo.pdf 2012-06-22 13:35:51