Remont nawierzchni chodników i parkingów przy ul. Bankowej w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2012-05-15 10:47:46
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-15 10:47:46 116 razy
2 opis_techniczny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-15 10:48:21 208 razy
3 plan_sytuacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-15 10:48:50 131 razy
4 przekroje_konstrukcyjne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-15 10:49:12 88 razy
5 staA_a_organizacja_ruchu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-15 10:49:40 114 razy
6 przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-15 10:50:00 172 razy
7 specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-05-15 10:50:35 86 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty_bip.pdf 2012-06-12 10:28:03
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2012-06-22 12:01:56