Remont nawierzchni placu manewrowego przy ulicy Zamkowej w Nowogardzie na działce nr 186/26 obręb 3 miasta Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_zamowieniu.doc 2012-03-29 15:55:20
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_z_zalacznikami.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-29 15:55:21 100 razy
2 zalacznik_do_siwz_projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-29 15:55:48 286 razy
3 zalacznik_do_siwz_przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-29 15:56:23 551 razy
4 zalacznik_do_siwz_specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-03-29 15:56:36 102 razy
5 zal_7_karta_gwarancji.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-04-06 11:08:40 33 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 wyjasnienie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-04-06 13:49:19
Wynik postępowania
1 wybor_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2012-04-24 08:04:44
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2012-05-23 13:49:02