Świadczenie usług w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych w 2012r. dla gminy Nowogard

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogloszenie_o_przetargu_usA_ugi_geodezyjne.doc 2012-03-02 12:44:11
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-03-02 12:44:11 114 razy
Wynik postępowania
1 wynik_postepowania.jpg 2012-03-15 14:15:27
Udzielenie zamówienia
1 ogA_oszenie_o_udzielonym_zamowieniu_uslugi_geodezyjne.pdf 2012-03-21 22:00:04