Przebudowa ulicy R. Traugutta w Nowogardzie (II)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 1_OgloszenieInternet_Traug_II.pdf 2006-10-04 11:57:25
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 2_SIWZ_Traugutta_II.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-04 11:57:25 98 razy
2 3_Przedmiar_robot_Traugutta.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-04 11:57:45 79 razy
3 4_Specyfikacje_Techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-04 11:58:14 70 razy
4 5_Opis_techniczny_Traugutta.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-04 11:58:31 209 razy
5 6_Plan_sytuacyjny_Model_(1).pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-04 11:58:55 71 razy
6 7_Orientacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-04 11:59:14 85 razy
7 8_Niweleta_Model_(1).pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-04 11:59:39 65 razy
8 9_Normalne_Model_(1).pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-04 12:00:01 81 razy
9 10_organizacja_ruchu_druk_Model_(1).pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-04 12:00:28 99 razy
10 11_Poprzeczniki_Model_(1).pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-04 12:00:51 81 razy
11 12_Ska_one_Model_(1).pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-04 12:01:09 63 razy
12 13_Tabela_plantowania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-04 12:01:35 73 razy
13 14_Tabela_robot_ziemnych.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-04 12:01:52 62 razy
14 15_Tabela_wyrownania_mas_.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-04 12:02:10 64 razy
15 16_Tabela_zdjecia_humusu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-04 12:02:33 59 razy
16 17_Wspo_rzedne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-04 12:02:59 63 razy
Wynik postępowania
1 10_Ogloszenie_uniewaznienie.pdf 2006-10-17 09:44:20