Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, sprzętu i wyposażenia dla gminy Nowogard w związku z realizacją projektu pn.: Wczesnoszkolna indywidualizacja - wysokiej jakości edukacja

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_II_przetarg.pdf 2012-01-17 16:37:03
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja_materialy_II_przetarg.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-01-17 16:37:03 351 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zmiana_SIWZ_II_przetarg.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-01-20 14:47:50
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty_II_przetarg.pdf 2012-02-16 12:01:07
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_II_przetarg.pdf 2012-02-28 15:28:09