Przebudowa świetlicy w Trzechlu - dokończenie przebudowy

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OWZ_Trzechel_kolejne.pdf 2012-01-10 08:49:38
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 12_SIWZ_Trzechel_kolejne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-01-10 08:49:38 434 razy
2 01_Architektura+czopuch.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-01-10 08:50:27 477 razy
3 01_a_Architektura.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-01-10 08:51:03 354 razy
4 02_Inwentaryzacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-01-10 08:51:30 259 razy
5 03_Konstrukcje.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-01-10 08:51:53 356 razy
6 03_a_Konstrukcje.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-01-10 08:52:28 301 razy
7 04_Elektryczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-01-10 08:53:25 298 razy
8 05_Sanitarne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-01-10 08:53:49 331 razy
9 06_STWiOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-01-10 08:54:14 568 razy
10 Przedmiar_robot_Trzechel.pdf Po terminie otwarcia ofert 2012-01-10 08:54:38 431 razy
11 Formularze.doc Po terminie otwarcia ofert 2012-01-10 08:55:04 271 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_Trzechel_II_pdf.pdf 2012-02-08 08:55:00
Udzielenie zamówienia
1 OZU_trzechel_swietlica.pdf 2012-02-21 15:13:38