Przebudowa parkingu przy ulicy Kowalskiej w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2011-11-02 15:38:44
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 kosztorys_slepy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-02 15:41:48 182 razy
2 specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-02 15:41:48 358 razy
3 przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-02 15:41:48 186 razy
4 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-02 15:41:48 182 razy
5 czasowa_organizacja_ruchu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-02 15:41:48 181 razy
6 projekt_budowlano_wykonawczy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-02 15:41:48 241 razy
7 stala_organizacja_ruchu.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-02 15:41:48 167 razy
8 SIWZ_poprawiona.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-03 09:35:54 167 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zmiana_siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-03 15:20:20
2 odpwiedA__na_zapytanie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-11-10 10:18:20
Wynik postępowania
1 ZAWIADOMIENIE_WYKONAWCY.pdf 2011-11-23 15:29:48
Udzielenie zamówienia
1 kowalska_ogloszenie_o_udzielony_zamowieniu.pdf 2012-01-04 09:51:23