Oświetlenie iluminacyjne Ratusza Miejskiego w Nowogardzie z usytuowaniem słupa pod naświetlacz, opraw montowanych w ziemi oraz naświetlaczy na istniejących słupach oświetleniowych

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_oswietlenie_ratusza.pdf 2011-09-23 14:15:00
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 projekt_budowlano_wykonawczy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-23 14:15:43 372 razy
2 specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-23 14:17:36 334 razy
3 kosztorys_nakladczy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-23 14:18:23 660 razy
4 specyfikacja_na_oswietlenie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-23 15:00:26 298 razy
Wynik postępowania
1 2011_10_12_wynik_postepowania.pdf 2011-10-17 10:27:39
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.pdf 2011-11-04 07:38:35