Przeprowadzenie korekcyjnych zajęć dla uczniów klas I-III w Szkole Podstawowej nr 4 w Nowogardzie w ramach projektu pn.: "Wczesnoszkolna indywidualizacja - wysokiej jakości edukacja"

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_sp4.pdf 2011-09-22 13:02:35
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_sp4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-22 13:02:35 116 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_oferty_II_przetarg_korekcyjne.pdf 2011-10-04 12:54:22
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzielniu_zamowienia.pdf 2011-10-13 15:33:43