Budowa dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap III

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.pdf 2011-09-12 15:35:53
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zalacznik_nr_2_projekt_kanalizacja_deszczowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-12 15:39:06 412 razy
2 zalacznik_nr_1_plan_sytuacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-12 15:39:06 216 razy
3 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-12 15:39:06 160 razy
4 zalacznik_nr_4_przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-12 15:39:06 228 razy
5 zalacznik_nr_3_projekt_branza_drogowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-12 15:39:06 135 razy
6 zalacznik_nr_5_specyfikacje_techniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-12 15:39:06 149 razy
Wynik postępowania
1 ZAWIADOMIENIE_WYKONAWCY_WSZYSCY.doc 2011-10-06 13:56:13
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.pdf 2011-10-26 08:16:20