Przeprowadzenie zajęć z liczenia dla uczniów klas I-III w szkołach podstawowych na terenie gminy Nowogard w ramach projektu pn.: Wczesnoszkolna indywidualizacja - wysokiej jakości edukacja

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie2.pdf 2011-09-09 16:20:24
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-09 16:20:24 300 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2011-09-20 13:49:31
2 informacja_o_wyborze_oferty_poprawione.pdf 2011-09-21 11:47:41
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_liczenie.pdf 2011-09-29 16:00:00