Budowa kanalizacji deszczowej oraz kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową istniejącej sieci wodociągowej i gazowej w ul. Blacharskiej, Szarych Szeregów i Kard. Wyszyńskiego w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 2011-09-09 14:21:15
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz_z_zalacznikami.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-09 14:21:15 326 razy
2 dokumentacja_tech_gazociag.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-09 14:21:56 980 razy
3 dokumentacja_tech_kanalizacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-09 14:23:37 451 razy
4 dokumentacja_tech_wodociag.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-09 14:25:43 422 razy
5 Przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-09 14:26:21 281 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowied__na_zapytania_przetargowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-16 20:43:23
2 odpowiedzi.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-09-23 08:19:57
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie_o_wyborze_oferty_Wszyscy.doc 2011-10-13 15:27:07
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia_powiazane.pdf 2011-10-28 15:18:13