Budowa dróg dojazdowych w kompleksie garaży przy ul. Zamkowej w Nowogardzie - etap III

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE.pdf 2011-08-25 14:44:58
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-25 14:44:59 167 razy
2 zalacznik_nr_1_plan_sytuacyjny.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-25 14:45:58 160 razy
3 zalacznik_nr_5_specyfikacje_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-25 14:45:58 132 razy
4 zalacznik_nr_4_przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-25 14:45:58 189 razy
5 zalacznik_nr_2_kanaliza_deszczowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-25 14:45:58 133 razy
6 zalacznik_nr_3_branza_drogowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-25 14:45:58 134 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania_zamkowa.pdf 2011-09-09 13:48:39