Odbudowa odcinka muru obronnego oraz remont i renowacja muru na całej długości przy Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2011-08-24 15:00:49
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-24 15:00:49 200 razy
2 projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-24 15:15:13 339 razy
3 inwentaryzacja.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-24 15:15:18 1430 razy
4 ekspertyza.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-24 15:15:55 778 razy
5 specyfikacja_techniczna_mury.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-24 15:16:03 233 razy
6 nowogardmuryobrprzed.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-24 15:16:03 399 razy
7 wytyczne_konserwatora_zabytkow.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-24 15:16:03 273 razy
Wynik postępowania
1 zawiadomienie_o_wyborze_oferty.pdf 2011-09-23 12:14:09
Udzielenie zamówienia
1 mury_udzielenie_zamowienia.pdf 2012-01-04 09:56:31