Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Nowogardzie w ramach rządowego programu Radosna Szkola

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_uzp.pdf 2011-08-09 14:50:21
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:50:45 225 razy
2 przedmiar_SP_3_str_1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:51:09 209 razy
3 przedmiar_SP_3_str_2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:51:26 199 razy
4 RS-Nowogard-B-opis.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:52:12 370 razy
5 RS-Nowogard-B-rys1.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:52:51 208 razy
6 RS-Nowogard-B-rys2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:53:13 199 razy
7 RS-Nowogard-B-rys3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:54:04 197 razy
8 RS-Nowogard_B-rys4.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:54:23 198 razy
9 RS-Nowogard-B-rys5.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:54:39 205 razy
10 RS_-Tablica_z_regulaminem.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:55:03 173 razy
11 RS-Nowogard-Hustawka_podwojna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:55:20 222 razy
12 RS-Nowogard-Karta-Wazka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:55:40 218 razy
13 RS-Nowogard-Malpi_Gaj.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:56:02 275 razy
14 RS-Nowogard-Zestaw_Sprawnosciowy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:56:21 236 razy
15 RS-_zestw_sportowy.tif Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 14:57:07 189 razy
16 Specyfikacja_Techniczna_SP_3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-09 15:00:04 235 razy
17 Karta_-_zestaw_sprawn.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-11 07:54:54 199 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 odpowiedzi_na_pytania_SP3.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-08-25 08:03:38
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2011-09-09 15:30:13
Udzielenie zamówienia
1 oglosz_o_udz_zam.pdf 2011-09-16 15:46:31