Odbudowa odcinka muru obronnego oraz remont i renowacja muru na całej długości przy Placu Szarych Szeregów w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie_o_zamA_wieniu.doc 2011-07-26 15:06:52
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 zalacznik_9.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-26 15:34:45 120 razy
2 siwz.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-26 15:34:45 149 razy
Wynik postępowania
1 uniewaznienie_postepowania.pdf 2011-08-17 15:46:27