DOWÓZ DZIECI Z GMINY NOWOGARD DO SZKÓŁ I PLACÓWEK

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogA_oszenie.pdf 2011-07-25 13:10:10
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 specyfikacja_1_rok.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-25 17:22:19 380 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2011-08-29 17:13:32
2 informacja_o_wyborze_oferty_poprawione.pdf 2011-08-31 09:31:56
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowienia.pdf 2011-09-16 08:34:58
2 Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2011-09-16 20:46:39