Zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Nowogardzkim - zadanie 1 Skate Park

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OWZ_skatepark.pdf 2011-07-05 10:01:35
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_skatepark.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-05 10:01:35 119 razy
2 Dokumentacja__ZADANIE_1_SKATE_PARK.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-05 10:02:37 1351 razy
3 Przedmiar_robot_skate_park.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-05 10:03:13 127 razy
4 SIWiORB__skate_park.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-05 10:03:40 89 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Odpowiedzi_na_pytania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-21 13:21:24
2 Przedmiar_robot__poprawiony.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-07-21 13:23:32
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze__najkorzystniejszej_oferty.pdf 2011-07-29 13:58:18
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2011-08-11 08:15:07