USŁUGI WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH POCHODZĄCYCH Z GOSPODARSTW DOMOWYCH

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE_O_ZAMOWIENIU.doc 2011-06-09 11:40:07
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-06-09 11:40:07 139 razy
Wynik postępowania
1 wynik.jpg 2011-07-12 09:46:33