Przebudowa odcinka od A do H oraz odcinka E-N drogi i chodników na osiedlu mieszkaniowym WARYŃSKIEGO w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2006-09-25 13:33:17
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_-_Warynskiego.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-25 13:33:18 92 razy
2 Specyfikacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-28 13:38:46 71 razy
3 Dokumentacja_techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-10-02 15:37:09 409 razy
Wynik postępowania
1 ZAWIADOMIENIE_O_UNIEWA_NIENIU_POSTEPOWANIA-_Internet.doc 2006-10-18 13:18:55