Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Nowogardzka

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_uzp.pdf 2011-06-07 09:23:24
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 OPIS-_Remont_A_wietlicy_w_DA_browie.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-07 09:23:43 389 razy
2 przedmiar.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-07 09:24:01 277 razy
3 STWiOR.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-07 09:24:20 243 razy
4 SIWZ__sw_Dabrowa.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-06-07 09:30:04 237 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf 2011-06-29 13:48:23
Udzielenie zamówienia
1 OZU_dabrowa_swietlica.pdf 2011-07-08 12:45:40