Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu według Warunków Kontraktowych FIDIC przy realizacji zadania Rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Rejonowego w Nowogardzie

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OWZ_inzynier_kontraktu.pdf 2011-04-29 12:59:17
2 OWZ_zmiania_ogA_oszenia_inzynier_szpital.pdf 2011-05-06 14:39:00
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 110428_CZESC_1_IDW_INZYNIER.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-29 12:59:17 201 razy
2 110428_CZESC_2_UMOWA_INZYNIER_KONTRAKTU.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-29 13:00:25 154 razy
3 110428_CZESC_3_OPIS_PRZEDMIOTU_ZAMA_WIENIA_INZYNIER_KONTRAKa__.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-29 13:00:57 262 razy
4 sno-x-be_(inst._elektryczne).rar Po terminie otwarcia ofert 2011-04-29 13:01:23 102 razy
5 sno-x-bk_(konstrukcja).rar Po terminie otwarcia ofert 2011-04-29 13:01:28 91 razy
6 sno-x-ba_(architektura).rar Po terminie otwarcia ofert 2011-04-29 13:01:33 89 razy
7 wod-kan-co.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-04-29 13:01:38 86 razy
8 sno-x-bt_(technologia).rar Po terminie otwarcia ofert 2011-04-29 13:01:46 90 razy
9 gazy.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-04-29 13:01:52 98 razy
10 wen_klima.rar Po terminie otwarcia ofert 2011-04-29 13:01:57 90 razy
11 110216_decyzja_pozwolenia_na_budowe.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-29 13:02:02 113 razy
12 110216_decyzja_zezwalajaca_wycinka.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-29 13:02:10 113 razy
13 ZaA_A_cznik_inzynier_szpital.doc Po terminie otwarcia ofert 2011-05-05 13:48:30 116 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 110505_Wyjasnienia_inzynier_szpital.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-06 14:39:00
2 Zmiania_tresci_SIWZ_inzynier_szpital.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-05-06 14:39:11
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_inzynier_BIP.pdf 2011-05-20 11:57:23
Udzielenie zamówienia
1 OUZ_inzynier_kontraktu_BIP.pdf 2011-05-27 11:52:49