Remont ulicy Ogrodowej w Nowogardzie w technologii powierzchniowego utrwalenia nawierzchni - odcinek III-IV

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zam_.pdf 2011-04-21 13:37:15
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-21 13:37:15 383 razy
2 SST.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-21 13:38:04 388 razy
3 przekroje.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-21 13:38:51 357 razy
4 przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-21 13:39:15 382 razy
5 plan_sytuacyjny1.JPG Po terminie otwarcia ofert 2011-04-21 13:40:18 378 razy
6 Opis_zadania.pdf Po terminie otwarcia ofert 2011-04-21 13:40:43 379 razy
7 zdjecie_drogi.JPG Po terminie otwarcia ofert 2011-04-21 14:29:53 351 razy
Wynik postępowania
1 Informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2011-05-25 11:29:08
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie__o_udziel._zamowienia.pdf 2011-06-10 13:22:33