Przebudowa odcinka ulicy Radosława w Nowogardzie w km 0+000 - 0+515 - etap I

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie_o_zamowieniu.doc 2010-12-03 13:45:30
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-12-03 13:45:30 135 razy
2 zal_nr_1_do_siwz_projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-03 13:51:13 171 razy
3 zal_nr_2_do_siwz_specyfikacje_teczniczne.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-03 13:51:22 157 razy
4 zal_nr_3_do_siwz_przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-03 13:51:26 158 razy
5 zal_nr_4_do_siwz_kosztorys_slepy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-03 13:51:30 148 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zmiana_SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-06 14:05:59
2 modyfikacja_zal_nr_3_przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-06 14:06:27
3 modyfikacja_zal_nr_4_kosztorys_slepy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-12-06 14:06:59
Wynik postępowania
1 INFO_WYKONAWCY.doc 2010-12-27 15:16:32
Udzielenie zamówienia
1 udzielenie_zamowielnie.pdf 2011-01-18 09:52:00