Dowóz dzieci do szkół na terenie Gminy Nowogard (II przetarg)

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Oloszenie_o_przetargu_dowoz_dzieci_Dz.U.WE.pdf 2006-09-25 08:53:51
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_dowoz_dzieci.pdf Po terminie otwarcia ofert 2006-09-25 08:53:51 87 razy
Wynik postępowania
1 informacja_o_wyborze_oferty.pdf 2006-11-23 13:29:06