Dostawa pomocy dydaktycznych dla Gminy Nowogard w związku z realizacją projektu pn.: Gminne podstawówki do wojewódzkiej czołówki

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OWZ_dydaktyczne.pdf 2010-10-25 13:04:10
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ_wyrownywanie_szans_pomoce_dydakt.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-25 13:04:10 138 razy
2 Formularze_pomoce_dydaktyczne.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-10-25 13:04:52 169 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomieni_o_wyborzeOfert_art.92_pomoce_bip.pdf 2010-11-09 08:37:26
Udzielenie zamówienia
1 OZU_pomoce_dydaktyczne.pdf 2010-11-19 14:58:31