Przetarg na przebudowa ulicy Dąbrowszczaków - etap II - droga do posesji i obiektów handlowych

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.pdf 2010-10-18 14:34:40
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-18 14:34:40 140 razy
2 projekt_budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-18 15:29:17 128 razy
3 specyfikacje_techniczne_dabrowszczakow_etap2.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-18 15:29:34 125 razy
4 przedmiar_robot.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-18 15:29:40 153 razy
5 kosztorys_slepy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-10-18 15:29:45 189 razy
Wynik postępowania
1 wybor_oferty_dabrowszczakow.pdf 2010-11-08 11:20:28
Udzielenie zamówienia
1 ogloszenie_o_udzieleniu_zamowienia.pdf 2010-11-25 10:13:42