Przetarg nieograniczony na przygotowanie, dostarczenie i wydanie osobom uprawnionym posiłku szkolnego w szkołach postawowych z terenu gminy Nowogard oraz świetlicy socjoterapeutycznej "Promyk" w Nowogardzie w okresie od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 r.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 ogloszenie.doc 2010-09-20 15:43:50
2 ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.doc 2010-09-21 08:23:52
3 2010_09_28_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.doc 2010-09-28 15:19:44
4 2010_09_29_ogloszenie_o_zmianie_ogloszenia.doc 2010-09-29 10:55:20
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-20 14:54:40 365 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 zmiana_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-28 15:19:44
2 2010_09_29_zmiana_siwz.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-29 11:06:43
Przedłużenie terminów składania i otwarcia ofert
1 zmiania_ogloszenia_termin.doc 2010-09-28 15:19:44
Wynik postępowania
1 wybor_oferty.pdf 2010-10-22 14:16:45