Przebudowa drogi powiatowej polegająca na budowie oświetlenia ulicznego w Trzechlu gm. Nowogard.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 OGLOSZENIE.doc 2010-09-10 13:17:46
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ.doc Po terminie otwarcia ofert 2010-09-10 13:17:46 163 razy
2 Projekt_Budowlany.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-10 13:21:56 548 razy
3 Specyfikacja_Techniczna.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-10 13:22:48 117 razy
4 Przedmiar_Robot_i_Kosztorys_Slepy.pdf Po terminie otwarcia ofert 2010-09-10 13:34:39 239 razy
Wynik postępowania
1 wybor_oferty.pdf 2010-10-06 13:14:33
Udzielenie zamówienia
1 OGA_OSZ._O_UDZIEL._ZAMA_WIENIA.doc 2010-10-20 16:44:35